طرح خرید جهیزیه برای نو عروسان

طرح خرید جهیزیه برای نو عروسان

 با عضویت در این طرح به نو عروسانی

که توانایی تهیه جهیزیه را ندارند کمک میکنید

خیریه شهید سلیمانی

 

 

شما عزیزان میتوانید مبلغ دلخواهتان را وارد کنید 

 

نکته: فقط پر کردن فیلد مبلغ اجباری است

 

تومان