کمک به مردم سیستان
با توجه به فقر و مشکلات اقتصادی که در سیستان وجود دارد می‌خواهیم یک سفر به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان برویم
عزیزانی که می‌خواهند کمک کنند لوازم ضروری : لباس نو و دست دوم ، کفش ، لوازم منزل ، کیف مدرسه ، پوشاک ،
مواد غذایی ، آرد ، آب معدنی ، اسباب بازی و …..

عزیزانی هم که دوست دارند نقدی کمک کنند
به شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی

۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۴۱۱۶۹
شماره کارت بنام خیریه و نیکوکاری شهید حاج قاسم سلیمانی

کمک به مردم سیستان

ارسال اولین محموله کمک های مرمی به سیستان در تاریخ 1402/09/18

شما عزیزان میتوانید مبلغ دلخواهتان را وارد کنید

کمک به مردم سیستان

"(ضروری)" indicates required fields

مبلغ را به تومان وارد کنید