پویش ده تومانی

 با عضویت در این پویش

دهم هر ماه فقط با پرداخت 10,000 توماندل نیازمندی را شاد کنید

شما عزیزان میتوانید از طرق فرم زیر در این پویش ثبت نام کنید

نکته: یک روز قبل به شما عزیزان توسط پیامک اطلاع داده میشود

ثبت نام پویش ده هزار تومانی

"(ضروری)" indicates required fields

آدرس (دلخواه)