تهیه و توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان

خیرین بزرگوار:  مرکز نیکوکاری و خیریه شهید سلیمانی در نظردارد همانند سنوات قبل نسبت به تهیه و توزیع سبدموادغذائی جهت تعداد ۱۰۰ خانوارازخانواده های ایتام و مددجویان تحت حمایت در استان البرز شهرستان کمالشهر اقدام نماید.هزینه تهیه هرسبدغذائی شامل برنج،مرغ،روغن،حبوبات،ماکارونی،رب و خرما حدود مبلغ 1.000.000  تومان برآورد گردیده است. شماعزیزان دررابطه با این امرخیرمیتوانیدکمکهای نقدی خودرابه کارت شماره ۱۱۶۹-۵۰۱۴-۹۹۷۹-۶۰۳۷ بنام خیریه شهید سلیمانی نزد بانک ملی واریز نمائید. 

 

 

شما عزیزان میتوانید مبلغ دلخواهتان را وارد کنید

 

نکته: فقط پر کردن فیلد مبلغ اجباری است

تومان