شهریور ماه

 

توزیع حدودا ۳۰ جفت کفش برای دانش آموزان نیازمند.

توزیع لباس نو برای کودکان و دانش آموزان نیازمند.

اهداءمیز تلویزیون به خانواده نیازمند

اهداء کمد به خانواده نیازمند

خیریه شهید سلیمانی

اهداء کولر آبی به خانواده نیازمند

اهداء ویلچر به خانواده نیازمند

خیریه شهید سلیمانی

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!