اخبار, کمک های غیر نقدی, کمک های نقدی

گزارش توزیع پک مواد غذایی تیرماه

شرح و گزارش ماهانه کمک به خیریه حاج قاسم سلیمانی در تیر ماه 1400

خیریه حاج قاسم سلیمانی درتیر ماه ۱۴۰۰ توانست تعدادی پک مواد غذایی بین خانوارهای نیازمند توزیع کند

خیریه شهید سلیمانی

نوشته های مشابه