شما خیرین محترم جهت کمک به نیازمندان میتوانید به سه روش به خیریه شهید سلیمانی اقدام کنید

 

روش اول: شما میتوانید کمک های نقدی خود را از طریق فرم زیر پرداخت کنید و رسید آنرا به شماره واتساپ زیر ارسال کنید

تومان

 روش دوم : کمک های نقدی خود را از طریق شماره حسابهای زیر پرداخت کنید و رسید آنرا برای ما ارسال کنید

 

شماره تماس واتساپ۰۹۱۹۹۵۴۳۹۴۷
شماره موبایل: ۰۹۱۹۹۵۴۳۹۴۷
شماره حساب خیریه شهید سلیمانی: ۱۱۶۹-۵۰۱۴-۹۹۷۹-۶۰۳۷

 

روش سوم: شما عزیزان میتوانید از طرق فرم زیر نوع کمک خود را مشخص کنید و بعد اقدام به پرداخت کنید

پرداخت الکترونیک آنلاین

 

"(ضروری)" indicates required fields

لطفا مبلغ کمتر از هزار تومان نباشد